وب هاستینگ لینوکس استاندارد

پلان L1
 • ۵۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۵ گیگابایت پهنای باند
پلان L2
 • ۱۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۷ گیگابایت پهنای باند
پلان L3
 • ۲۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۱۵ گیگابایت پهنای باند
پلان L4
 • ۵۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۳۰ گیگابایت پهنای باند
پلان L5
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند
پلان L6
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای دیسک
 • ۷۰ گیگابایت پهنای باند